Ptaki endemiczne Kuby

by Hernández-Muñoz, Abel
Condition: New
$48.79
VAT included - FREE Shipping
Hernández-Muñoz, Abel Ptaki endemiczne Kuby
Hernández-Muñoz, Abel - Ptaki endemiczne Kuby

Do you like this product? Spread the word!

$48.79 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available More than 10 pieces available
Delivery: between Tuesday, July 5, 2022 and Thursday, July 7, 2022
Sales & Shipping: Dodax

Description

Ptaki endemiczne danego kraju to zbiór gatunków wyst¿puj¿cych wy¿¿cznie w danym kraju. S¿ one bardzo wäne, poniewä nie wyst¿puj¿ nigdzie indziej na ¿wiecie, a na Kubie, terytorium wyspiarskim o bardzo delikatnych ekosystemach, utrata jednego z tych taksonów by¿aby nieodwracalna.Na Kubie nie ma aktualnego i przyst¿pnego przewodnika dla zwyk¿ego obywatela, dlatego autor podj¿¿ si¿ tego przedsi¿wzi¿cia.Przewodniki terenowe s¿ bardzo cennym narz¿dziem w pracy na polu nauki obywatelskiej specjalizuj¿cej si¿ w ornitologii. Jest to skromny wk¿ad do wiedzy o tym wänym segmencie bioró¿norodno¿ci naszej ukochanej wyspy.

Contributors

Author:
Hernández-Muñoz, Abel

Further information

Biography Artist:
Licenciado en Biología por la Universidad de La Habana. Máster en Ciencias de Ecología y Sistemática Aplicada por el Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba. Investigador Auxiliar del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Profesor Auxiliar de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí.
Language:
Polish
Number of Pages:
64
Media Type:
Softcover
Publisher:
Wydawnictwo Nasza Wiedza

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
May 25, 2021
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.004 m; 0.145 kg
GTIN:
09786203731521
DUIN:
5ELUU573LAS
$48.79
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.