Ekologiska kompetence socialaja darba kopiena

by Roga, Vita
Condition: New
$42.88
VAT included - FREE Shipping
Roga, Vita Ekologiska kompetence socialaja darba kopiena
Roga, Vita - Ekologiska kompetence socialaja darba kopiena

Do you like this product? Spread the word!

$42.88 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available More than 10 pieces available
Delivery: between Thursday, July 7, 2022 and Monday, July 11, 2022
Sales & Shipping: Dodax

Description

si ir gramata par socialo darbu un veltita tiem, kuri strada profesija, kas ir sirds un prata kultiveta MAKSLA - maksla palidzet citiem. Gramatu var izmantot sociala darba un socialas pedagogijas studiju programmas studenti, ka ari citi interesenti un specialisti, kuru darbs ir saistits ar socialo jautajumu risinaSanu. Gramata varetu but noderiga visiem tiem, kuru darbs ikdiena ir saistits ar cilvekiem, kas nonakuSi psihosocialas grutibas un, kam nepiecieSama profesionala palidziba savas situacijas izverteSana un uzlaboSana. Sava prakse esmu noverojusi, ka cilveku lielaka barjera risinat problemas biezi vien ir nevis socialas situacijas nosaciti objektivi apstakli, bet gan vinu paSu neapzinata nespeja un neprasme to darit, ka ari savu resursu neapzinaSanas. Lidz ar to, jedziens 'ekologiska kompetence'klust aktuals sociala darba un socialas pedagogijas konteksta jo ipaSi. Tas nozime to, ka, risinot konkretu cilveku problemas, ir nepiecieSams izprast cilveka un vides mijiedarbibas ietekmi gan uz personas konkreto socialo situaciju, gan uz tas veidoSanas dzilakajiem celoniem. Velot veiksmi zinaSanu apguve un to praktiska realizacija!

Contributors

Author:
Roga, Vita

Further information

Biography Artist:
Vita Roga (Wiles),Dr.paed. Studejusi Liepajas Pedagogijas Akademija,Latvijas Universitates Pedagogijas un Psihologijas Instituta. Vienlaicigi stradajusi SZF Sociala darba studiju programma un praktizejusi ka sociala darbiniece Gimenes Atbalsta centra Bolderaja. 2011.gada parcelas uz dzivi Lielbritanija, kur nodibinaja savu Socialas aprupes uznemumu
Language:
Latvian
Number of Pages:
108
Media Type:
Softcover
Publisher:
GlobeEdit

Master Data

Product Type:
Paperback book
Package Dimensions:
0.229 x 0.152 x 0.007 m; 0.172 kg
GTIN:
09783639773378
DUIN:
5TUHOAQJDPC
$42.88
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.