Gürcistan'da Türkçe Âs k Siiri Gelenekleri

by Memmedli, Sureddin
State: New
$32.99
VAT included - FREE Shipping
Memmedli, Sureddin Gürcistan'da Türkçe Âs k Siiri Gelenekleri
Memmedli, Sureddin - Gürcistan'da Türkçe Âs k Siiri Gelenekleri

Do you like this product? Spread the word!

$32.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between Monday, September 27, 2021 and Wednesday, September 29, 2021
Sales & Shipping: Dodax

Check other buying options

1 Offer for $32.99

Sold by Dodax EU

$32.99 incl. VAT
State: New
Free Shipping
Delivery: between Monday, September 27, 2021 and Wednesday, September 29, 2021
View other buying options

Description

Kafkaslar n stratejik önemli ülkelerinden olan Gürcistan'da 300-400 bin civar nda Türk varl g bulunmaktad r. Azerbaycanl lar, Borçal l lar, Karapapaklar adland r lan bu etnik topluluk, zengin sözlü ve yaz l edebiyata, ozan-âs k sanat geleneklerine sahiptir. Bu arast rma eserinde Gürcistan' n çesitli bölgelerinde vücuda gelmis Türkçe âs k siiri ürünleri incelenmektedir. 1. bölümde Gürcistan'da Türklerin cografi konumu, tarihsel geçmisi, folkloru hususunda bilgiler sunulmaktad r. 2. bölümde Gürcistan'da 1920 öncesi âs klar n, saz sairlerinin (Kul Allahkulu, Zabit, Üveyler, Güller Peri, Sindili, Alhas Hacall , Leleoglu, Miskin Nebi, Musa Karaçöplü, sa Borçal , vd) edebi miraslar irdelenmektedir. 3. bölüm Gürcistan'da ortaya ç km s halk-âs k öyküleri (Gürcü K z ile Burçal Kerim, Sehriyarname, smail ile K zyeter, Mihrali Bey, vd) üzerine çözümlemeleri kapsamaktad r. Ekte Gürcistan Türkçe âs k siirinden örneklere ve edebi metinler üzere sözlüge yer verilir. Kitap, öncelikli olarak filolog akademisyenlere, arast rmac lara, ayr ca ilgili okuyucu kitlesine hitap eder.

Contributors

Author:
Memmedli, Sureddin

Further information

Biography Artist:
Prof. Dr. SUREDD N MEMMEDL : T. C. Ardahan Üniversitesi ögretim üyesi. 1956 Gürcistan dogumlu. Gürcistan Seref devlet nisanl . 15'ten fazla arast rma ve siirler kitaplar , indeksli hakemli dergilerde çok say da makalesi yay nlanm st r. Bilimsel çal smalar n n temel konusunu Gürcistan'daki Borçal Türklerinin edebiyat gelenekleri olusturur.
Language:
Turkish
Number of Pages:
100
Media Type:
Softcover
Publisher:
LAP Lambert Academic Publishing

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
October 12, 2016
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.006 m; 0.195 kg
GTIN:
09783659966347
DUIN:
QQ86QFF8NHP
$32.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.