Yüksek H zl Say sal Sistemlerde Elektromagnetik Uyumluluk

by Karsil, Feramuz
State: New
$68.99
VAT included - FREE Shipping
Karsil, Feramuz Yüksek H zl Say sal Sistemlerde Elektromagnetik Uyumluluk
Karsil, Feramuz - Yüksek H zl Say sal Sistemlerde Elektromagnetik Uyumluluk

Do you like this product? Spread the word!

$68.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between 2021-06-29 and 2021-07-01
Sales & Shipping: Dodax

Check other buying options

1 Offer for $68.99

Sold by Dodax EU

$68.99 incl. VAT
State: New
Free Shipping
Delivery: between 2021-06-29 and 2021-07-01
View other buying options

Description

Bugün art k yüksek teknoloji ve h z kullan lan dijital devrelerin tasar m sürecinde, ürünün hem performans n n art r lmas na hem de hitap ettigi pazarlar n gerektirdigi normlar (CE, FCC v.b) saglamada faydal çesitli yaklas mlar kullan lmaktad r. Bu yaklas mlar, ürün maliyetini art rmayacak ve rekabetin yogun oldugu pazarda optimum performansta ve mücadele edebilecek ürünlerin tasarlanmas nda kullan lmaktad r. Haz rlanan bu çal sma, toplam dokuz bölümden olusur. lk sekiz bölümde temel tasar m yaklas mlar incelenmistir. Son bölümde ise bu temel teknikler kullan larak haz rlanan örnek tasar m n (14" LCD-TV) bilgisayar destekli yorumlay c (Mentor Graphics firmas na ait Hyperlynx adl yorumlay c program ) ile tasar m n çal sma performans n etkileyecek önemli parametreleri incelenmistir. Burada yorumlay c kullan lmas n n ana nedeni, sistemin karmas k olmas , inceleme - degerlendirme sürecini k saltmas ve kesin sonuçlar vermesidir. Daha basit sistemler için bu gereksinim daha azd r. Degerlendirme sonucunda elde edilen degerler iyilestirme amac yla tasar m n tümüne uygulanabildigi gibi, sürecin herhangi bir asamas nda alt bölümlere de uygulanabilir.

Contributors

Author:
Karsil, Feramuz

Further information

Biography Artist:
1974 tarihinde Erzincan'da dogdu.Lisans egitimini 1997 y l nda Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümünde, Yüksek Lisans egitimini Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Ana Bilim Dal nda 2006 y l nda tamamlad .2000 y l nda tüketici elektronigi alan nda Ar-Ge Tasar m Mühendisi olarak baslad g çal sma hayat na devam etmektedir.
Language:
Türkisch
Number of Pages:
164
Media Type:
Taschenbuch
Publisher:
LAP Lambert Academic Publishing

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
March 10, 2017
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.009 m; 0.29 kg
GTIN:
09783330044777
DUIN:
HOLDJCKGAHF
$68.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.